Časopis KRAUS vyšel jenom 8x. (zázrak nikdy netrvá dlouho..) 

Díky tomu jeho sběratelská cena mnohonásobně stoupla. Už dnes je téměř dvojnásobná, než byla pořizovací cena...