Besídka o České televizi a vlastní boty

Televize veřejné služby - tedy nekomerční, nezávislá stanice, jejímiž hlavními pilíři je nezávislé, objektivní zpravodajství a televizní produkty nezávislé na komerční výnosnosti - to je poměrně těžké zadání i pro vyspělou společnost. Natož pro nás. Postkomouše.

Jistě by to prokázal masivní zájem společnosti - poplatky zrušit. Protože masa nechce platit nic a nikdy. Ani maso. Přirozeně.

Velká část diváků navíc tuto televizi nenávidí, protože se při pohledu na kohokoli v ní zajíká zlostí, že to je za jejich peníze...(pošta je tak neštve, tam nechodí denně a nehraje jim v pokoji...)

Politici to také nikdy nepochopí - protože se jim nikdy nemůže taková televize zdát objektivní. Jak z hlediska jejich sounáležitosti s vlastním politickým mužstvem, tak často v souvislosti s jejich celkovou úrovní.

Výborně to v poslední době dokazuje pan Veleba, se svými zastydlými představami z dob politického poručnictví rudé partaje. Navíc chce v ČT více Moravy, což by si mohl dopřát, kdyby si doma polil televizor moravským vínem.

Význam takové stanice je obecně součástí vyšší kultury a měl by být i garancí neovlivnitelného, mediálního hlídání politiků. Náročné jak pro provozovatele a tvůrce, tak pro diváky. Na nebi instituce sídlí Rada - z velké části složena ze zoufalců, zvolených podvodnou metodou parlamentu předstírající nominaci zoufalců společenskými organizacemi. (Svaz pěstitelů králíků z Míšova pod kopcem...)

Pak je tu velkolepé žvanění o "vyváženosti" - ve společnosti, kde zvážit cokoli je velmi problematické. Natož informace.

I podstatně občansky vyspělejší Bitánie, která systém vynalezla - občas o smysl BBC vede ohnivé společenské diskuse a boje a hádky. S politiky i veřejností.

Pokud jde o Babišův argument "zmanipulovaných" reportáží - neviděl jsem ty konkrétně zmiňované - je třeba si přiznat, že "zmanipulované" kousky se u nás vyskytují hojně ve všech médiích. Včetně jeho MFDNES. (ta je ale komerční, ta může..) A to nemám na mysli koncepční kousky, kdy se cosi dělá pro kohosi za cosi.. Mám na mysli jen obecně rozšířenou nevědomost, nevzdělanost až pitomost velkého množství novinářů (stejné procento jako v obecné populaci), kteří často "manipulují" jen z neschopnosti dát věci do kontextu, případně z lenosti, apod. Navíc internet umožňuje založit "media" právě jen kvůli ovlivňování, jak se také zhusta děje.

Babiš sám má v MFDNES  pana Nachtigalla, "stratéga", který patří k ověřeným obchodníkům s politickým vlivem - a to z té nejhorší strany. (Viz pochvala na něj od velmistra Janouška (odposlechy) - za zařizování rozhovoru v Blesku, ale i jeho působivé vystupování v Týdnu, v TV Barrandov, po boku milovaného Nečase... atd. Rozhodně není líný.) Krátce po jeho příchodu do MFDNES Sabina Slonková noviny opustila. Jestli to mělo souvislost, nevím.

Česká televize nemá jednoduchou situaci - protože její zpravodajství, tedy aspoň pro mě, je něco mezi spotřebitelským magazínem, (zlevnili hrušky, na horách je v zimě sníh..) vystoupením akvabel (tančící moderátorky a moderátoři) a většinou okázale uštěpačně bázlivým vzdorováváním - Události a komentáře. Myslím, že i  řady dalších diváků nevzbuzuje její zpravodajství respekt.

Pokud jde o ostatní program, řekl bych, že ČT si přece jen drží odstup od komerčních televizí, které s ohledem na digitální technologie musí mířit stále víc na čím dál starší a čím dál hloupější publikum.

V okamžiku, kdy by ČT dělal jen náročný, vysoce kulturní program, měla by tak nízkou sledovanost, že by ji politici zrušili pro všeobecný nezájem. Bez mrknutí oka.

Navíc kultura a umění jsou oblastí subjektivního vnímání i posuzování, vznikající často z mnoha nevydařených pokusů, takže jak soudit...?

Novináři teď budou jistě ČT hájit. S ohledem na to, že v jakémsi sevření "hypotečního třasu" a profesní sounáležitosti dlouhodobě sami sebe navzájem nereflektují, řada z nich byla nebo je součástí místních politických šťouchanic, bude to působit na většinu toužící neplatit nic a nikdy jako novinářské plédování za vlastní koryto.

K tomu nutno přičíst, že právě digitalizace likviduje bývalé informační monopoly, takže i obhajoba samotného principu televize veřejné služby je čím dál těžší, protože její význam přece jen postupně klesá.

Samotné Babišovo obrácení se k ČT lze považovat za politickou chybu. Jako vlastník médií musí dodržovat jistá tabu. Media jsou jiná než ostatní bussines.

Shodou okolností MFDNES se pod komerčním vedením pánů Plesla a Nachtigalla postupně mění v něco velmi podobného České televizi. Spotřebitelský magazín, který se politice vyhýbá. A když už, tak pak jen když teče do bot. Vlastních. Pochopitelně

Oběti války nemohou za Putina a česká vláda nemůže za to, že neumí zahraniční politiku.

Novinky 18.3.2015

Novinky 18.3.2015

Lidové noviny 18.3.2015

Lidové noviny 18.3.2015

Nebo si snad skutečně vedení Osady myslí, že ostatní země evropského Západu pohrdají obětmi II. světové války?

Ne. Spíš se snaží v zahraniční politice vytvořit tlak, abychom neměli nové válečné oběti, čerstvé.

Zatímco Putin si vytahuje svoje kágebácké kraťasy výroky, že by neváhal kvůli Krymu použít jaderné zbraně a přesunuje jaderné bombardéry na Krym, naši žužlalové moci s dezorientovaným prezidentem hledají omluvné fráze, pro svou lokajskou politiku líbání ruky diktátorům.

Zeman pravděpodobně do Ruska musí - na zavolání. Stejně jako kdysi Klaus. Už druhý "Serjoža" v prezidentské funkci.

Mohli bychom přece uctít oběti a památku padlých II. světové války doma. 

Nemůžeme současně zapomenout, že po osvobození se Rusové chovali jako uzurpátoři a sami se stali iniciátory řady obětí našich občanů v době poválečné.

Zradily -li  nás kdysi Francie s Británií před válkou, pak Rusko, (bývalý spojenec Hitlera), zase po válce.

Není tedy nijak zvláštní důvod výrazně vlhnout vůči zemi, ovládanou diktátorem, s nedemokratickým zřízením, která ve své zahraniční politice iniciuje jako první po II.světové válce - možnost války třetí.

Vláda je neschopna se Zemanem pohnout a tak hledá  argumenty, jak celou nestoudnost maskovat naší výraznou "ohleduplností" k obětem. Jak typické, jak prolhané, jak naše!!


Do Rady ČT se bude na 5 uvolněných míst hlásit 53 uchazečů

Pravidlem číslo jedna by mělo být, že nikdo z těch, kdo již v Radě ČT byli, by tam znovu zvolen být neměl. Ve většině prokázali, že na to buď nemají, nebo naopak, že mají poněkud jiné zájmy, než dohlížet na nezávislost a řádný chod ČT.

Někteří dokonce, že jsou zcela dezorientovaní ve všem, nejen v České televizi...

Někteří se hlásí pořád, protože jinde pracovat nemohou.. nebo nechtějí...

Někteří se hlásí pořád, protože jinde pracovat nemohou.. nebo nechtějí...

Dbalý, dementní literát, nebo "zdravý" korupčník?

Zápisky pana Dbalého popisují šmelinu v nemocnici NA HOMOLCE atd.

Samozřejmě, že obhajoba pana Dbalého argumentuje, že jde pouze o literární pokus pana Dbalého, koncept - a nelze je brát jako věrný popis skutečnosti.

chlastačky, drogy, úplatky, pořád dokola...

chlastačky, drogy, úplatky, pořád dokola...

I tak se však silně nabízí otázka: Nezdá se vám poněkud pozoruhodné "literární" zaměření tohoto muže, způsob jeho "konstrukce" vyprávění? Skutečně si lze představit, že nepřetržitý popis fasování peněz, domlouvání dalších šmelin - víceméně na jedno brdo, pořád dokola - chtěl Dbalý vydat jako rukopis knihy?  Nelze vyloučit, ale pan Dbalý by pak byl na úrovni jisté, přinejmenším literární retardace, kdy obsahově píše pořád dokola to samé a má pocit, že píše knihu..

Nabízí se hned proto i další otázka, zda li by takový "literární retandant" měl intelektuální kapacitu vůbec být lékařem, natož dělat ředitele nemocnice..?

Hádám, že pan Dbalý je z hlediska inteligence celkem způsobilý - jistou úchylku má možná poněkud jinde. Ta ho možná případně vedla k nápadu, vše si "pyšně, hrdě a šťastně" zaznamenávat.

Ale jako "literární rukopis"  bych to mohl přijmout jen za podmínky, že bych byl také dementní.

Jen zmínka o předávání úplatků z ruky do ruky je v něm obsažena přesně 231krát, což odpovídá tomu, že průměrně měl mít Dbalý špinavé peníze v ruce každý týden.
Novináři na pochodu. Začínají nabízet sami sebe. Před kamerou.

Digitální nátisk tlačí media neúprosně. Řada novinářů se pouští na samostatnou cestu, začínají vydávat vlastní noviny, weby, blogy, media, apod.

A někteří zase v rámci své profese už nastupují i do "vizuálu", tedy do videa. (video na webu táhne lépe..)

Naplňuje mě to zvláštním požitkem, jako např. Aktualne.tv - kde se z řady novinářů stali náhle video snažiči. ("televizní" už dnes není to pravé slovo) 

Vítejte kolegové!  

desítky redaktorů... desítky "pořadů"...

desítky redaktorů... desítky "pořadů"...

Zřejmě poměrný úspěch DVTV s paní Drtinovou  a panem Veselovským někoho z nevzdělaných manažerů přivedl k myšlence, že je po starostech. Všichni před kameru!

Novináři i jejich manažeři jistě vědí, že mezi psaným a mluveným projevem je zásadní rozdíl. Asi jako mezi autorem hry a hercem. Stejně jako fakt, že někdy je cennou devizou autora, novináře apod. že ho jeho čtenáři znají jen prostřednictvím jeho díla. Ne osobně, ani jako interpreta. Mohlo by se stát, že ztratí chuť na jeho dílo...

Na některé z "videoproduktů" je tristní pohled. Novinář - nebo autor - nemůže většinou jen tak snadno vstoupit do světa "vizuálu" určitě tím, že místo zveřejňovaných, psaných textů - bude tyto texty číst do kamery. To by měli být jiné texty.

Stejně jako asi nelze mluvit od kamery, co by znuděný teoretik čehokoli, se zvláštní neomaleností svého projevu i jazyka. Působí pak naopak jako amatérský klábosič, který navíc neříká nic nového. 

Někteří se snaží o gesta, která jim zjevně nejsou přirozená, chvílemi snad chtějí i trošku "hrát".. (grimasa..) Možná si něco přečetli v příručce. 

Nebo nemají nekorigovanou svoji představu o sobě? Působí pak směšně, nebo jako jeden z mnoha řadových "Youtuberů" - který ale nemá jiskru zaujmout.

Zdá se ale, že v rámci digitlaku není čas - a tak hop - všichni před kameru! Talent netalent, přepoklady, nepředpoklady... doba tlačí!

K tomu doprovodné "ilustrační" záběry - aby to vše působilo dojmem staré, "dobré" televize. Spíš legrace...

Drtinová s Veselovským by naopak mohly vydat sbírku básní. Třeba o ekonomice.

Začíná to být všechno jedno. Zdánlivě. 

Uvidíme!

Blanka je socha

Krausmagazinu se podařilo vypátrat, že tunel Blanka je vlastně socha. Přiznala to primátorka Adriana Krnáčová. Uvedla, že slovy: „Za projektem stojí asi nějaký debil,“ myslela známého umělce, kterého nemá ráda. „Mně osobně se Blanka jako umělecké dílo nelíbí. Je to příliš postpostpost moderní.“

Krausmagazinu se k novému odhalení smyslu Blanky podařilo získat vyjádření několika známých osobností:

Nový ředitel Národní galerie Jiří Fajt: „Blanka je obecnou metaforou nekonečného problému, je betonovým ztělesněním čekání na Godota. Blanka popírá, že na konci tunelu je světlo.“

Bývalý ředitel Národní galerie, profesor Knížák, se domnívá, že za projektem Blanky jako sochy či instalace stojí jeho nepřítel David Černý: „Je to jako všechny jeho práce: byla to nuda, je to nuda a bude to nuda.“

Profesor Halík: „Já nejsem Blanka.“

František Polák, mluvčí Metrostavu: „Domníváme se, že po odhalení smyslu Blanky se laické veřejnosti uleví. Umělecké dílo nelze brát zcela vážně, takže současné problémy s kabely a vůbec čímkoli jsou bagatelní. Navíc, jak jistě všichni chápou, Blanka je prostě instalace, takže až dá magistrát pokyn, tak ji rozebereme a odvezeme.“

Potvrzeno! Naše Blanka je naše.

A já už bych ani žádný termín otevření nedával. Zapomeňme a nikdy nevzpomínejme! Tragický příběh devastující mnoho tezí a teorií o české výjimečnosti? Vlastně ne. Je to skutečně výjimečné a neuvěřitelné! Jen opačným směrem, než bychom si přáli.

Argument, že se nepočítalo s vlhkostí, je třeba zarámovat jako vrchol troufalosti.

kdyby to člověk vzal jako národní vizitku, musel by se zříci občanství...

kdyby to člověk vzal jako národní vizitku, musel by se zříci občanství...