Náhradní divadlo

Náhradní divadlo jsme založili společně s Jiřím Ornestem – v r. 1989. Existovalo do sametového divadla 1990.

Hráli jsme hru J. Ornesta Kdo je tady pán? a mojí: Zelený pták.

 

Nahraď sobě! - byl náš slogan.